Geïnspireerd door Aristoteles, Covey en vele anderen heb ik mijn website geschreven. Een hele klus, want ik wil een boodschap meegeven, maar niet alleen filosofisch, juist ook praktisch, iets waar u wat aan heeft, waar u mee verder kunt, in het weerbarstige leven van alledag. Gerichte training waarbij het allerbelangrijkste element is: veel oefenen met dagelijkse praktijk -voorbeelden, wellicht en indien wenselijk ondersteund met beknopte theorie. In mijn Blog zal ik regelmatig artikelen plaatsen en persoonlijke ideeën bespreekbaar maken, die mij inspireren voor mijn persoonlijke groei en wat ik wil uitdragen in mijn werk.

Wie ben ik

Door veel werkervaring, creativiteit, maar vooral ook veel levenservaring kan ik goed luisteren naar mensen, de kern van de zaak blootleggen. Mensen weer hun eigen koers laten bepalen, de regie over eigen leven pakken, op zoek gaan naar de kansen en de ‘beren op de weg’ elimineren. (Ja maar… omzetten in ja en…), met respect voor elk individu…’ Hoop is een ontwaakte droom’ (Aristoteles). Ik hanteer een mensgerichte benadering met de focus op oplossingen.

Ik ben A&O-psycholoog, trainingsacteur en loopbaancoach. Daarnaast heb ik 25 jaar ervaring binnen vele organisaties, ik ken het ‘klappen van de zweep’. Ik heb mijn passie (theater) en mijn werkervaring gecombineerd en werk sinds enkele jaren als Assessment-psycholoog, loopbaancoach en bedrijfsacteur. Naast werkervaring en studie ben ik vooral ook een ervaringsdeskundige op verschillende deelgebieden.

‘Verbinding door talent’

Visie: Laat de ander schitteren, ontdekken dat je niet zonder elkaar kunt, zoeken naar de win-win en pro-activiteit.

Missie: Mijn logo, een 3-poot die onlosmakelijk met elkaar verbonden is, impliceert een wederzijdse afhankelijkheid. De werkgever is immers afhankelijk van de werknemer en vice versa, de omgeving speelt daarbij ook een belangrijke rol. De kleur blauw staat voor ‘zakelijk’,  groen voor ‘ontspanning’ en oranje is de kleur van ‘creativiteit’. Deze zaken zijn kenmerkend voor mijn website, maar ook voor mij als persoon en mijn manier van werken. Mijn website is geen statisch geheel, maar impliceert dynamiek. De inhoud zal voortdurend meebewegen met de turbulentie van de omgeving, nieuwe en/of veranderende inzichten.

Mijn werkwijze is op basis van gelijkwaardigheid, vertrouwen en wederzijds respect. Ik werk vraag- en oplossingsgericht, elk aanbod is maatwerk, er bestaat geen universele oplossing aangezien elk mens uniek is en elke oplossing vanzelfsprekend ook uniek is. Ik heb geen pasklare oplossing, maar door mijn menselijke, persoonlijke benadering en samenwerking komen we een heel eind in de ordening. We kijken naar de kwaliteiten en samen zoeken we naar het (levens)kompas. Wet- en regelgeving is een middel…geen doel. Ik zoek de mazen van het net… om de talenten zichtbaar te maken, te onderzoeken, de eigenheid van elke individu te ontdekken, wat maakt je zo bijzonder?