Assessment-acteur

De simulaties tijdens een assessment worden verzorgd door mij of door een andere acteur. De uitvoerend psycholoog observeert en bespreekt vervolgens de bevindingen met de kandidaat.

Ik acteer al jaren bij praktijksimulaties voor verschillende opdrachtgevers. De kunst van het acteren is om optimaal gedrag te laten zien bij de kandidaat. Hoe wordt er gereageerd op bepaalde situaties? Afhankelijk van de vraagstelling worden gevraagde competenties inzichtelijk gemaakt. Meestal vindt men het eng, maar de ervaring heeft geleerd dat de angst direct verdwijnt als er gestart wordt met de simulatie.