Oefening baart kunst

Trainingsacteur

Trainingen staan in het algemeen veelal bekend om het saaie karakter. Wéér een stuk theorie, wéér een PowerPoint-presentatie. Mijn werkwijze betreft echter het interactief oefenen met casuïstieken uit het dagelijks leven. Hoe voer je nu als ambtenaar zijnde de beroemde ‘keukentafelgesprekken’? Hoe voer je als arts of verpleegkundige een gesprek met een patiënt? Zo zijn er vele voorbeelden, maar waar het echt om gaat is hoe je verbinding maakt met je gesprekspartner, zowel op betrekkingsniveau als de inhoud. Is er sprake van interactie tussen jullie, hoe kan je ‘actief luisteren’ en wat kan je doen om de ander beter te begrijpen? Kortom, vul maar in wat je wil bereiken en we maken gezamenlijk een training op maat. Een training waarbij actief oefenen centraal staat, ondersteund met beknopte theoretische kennis.

De interactieve trainingen sluiten aan bij het hier en nu. Het programma wordt aangepast indien er plotseling actuele onderwerpen en brandende vragen ter sprake komen. Door middel van het hanteren van verschillende methodieken bewerkstellig ik een optimaal leerresultaat betreffende de vooraf gestelde (leer)doelen. Het betreft ‘incompany trainingen’, waarbij een veilige leeromgeving en sfeer belangrijke elementen zijn. Door middel van feedback worden de leerdoelen besproken met de deelnemers, waarbij vooral feedback vanuit de groep van essentieel belang is. Je leert immers het meeste van elkaar.