‘I have a dream’ (Martin Luther King)

‘Ieder mens heeft dromen en ambities. Ik hoor heel vaak: ‘ik wou dat ik…’ ‘had ik maar…’ Lidewij LBA geeft loopbaanadvies en helpt je om je kracht en je passie te vinden.’

Verwezenlijk je dromen

Verschillende factoren zorgen ervoor dat dromen niet of onvoldoende verwezenlijkt worden. Ook op het gebied van arbeid verlopen zaken vaak niet zoals gewenst, met bijvoorbeeld (dreigend) ontslag of ziekte tot gevolg. Tijdens de coaching kijk ik naar de mens als geheel met alle facetten van dien. Samen gaan we zoeken naar de gewenste situatie, naar de verborgen kracht en talenten. Als zaken helder worden, kijken we naar de gewenste match op het gebied van arbeid. Long Life Employment was vroeger heel normaal en is nu niet of nauwelijks meer aan de orde. Dit betekent dat er voortdurend gekeken moet worden naar de zich snel ontwikkelende maatschappij: wat zijn de ingangen tot werk, hoe werkt sociale media, etc. Onderwerpen als arbeidsethos, vervreemding en tijd nemen voor bezinning en reflectie spelen een belangrijke rol tijdens het traject. In welke levensfase zit u? een student van 20 kampt met hele andere vragen dan een werkende moeder of iemand van bijna 60. Het traject wordt dus aangepast op de levensfase van ieder individu.

Aan de slag met loopbaanadvies

Elk traject wordt gestart met een uitgebreide intake waarin alle aspecten naar voren komen. Hierdoor kan er een op maat gemaakt traject afgesproken worden terwijl u de regie nog zelf in handen houdt. Indien gewenst kan er vooraf aan het loopbaantraject een ontwikkelassessment worden afgenomen. Ook beschikken we over verschillende petten: als ouder, werknemer, kind of vriend. De keus van welke pet je opzet is essentieel voor goed contact, verbinding en doeltreffendheid betreffende je doelstelling. Welke rol je aanneemt is geheel afhankelijk van de situatie.